Prva strana

Oznaka: Folija Simulira Izgled

Pronađeno: 3

  • Buka / Nešto više o stolariji 16. Jun 2009. : 8:02 - [13440]
    Zvučna izolacija U stručnoj literaturi o akustici mogu se naći rezultati merenja koji pokazuju da dvostruko okno sa staklima debljine od po 3 mm, ako je rastojanje među staklima manje od 13 mm ima malo manju izolacionu moć od jednostrukog stakla...
  • SCHÜCO Corona SI 82 (Šestokomorni) / SCHÜCO 22. Jun 2009. : 3:46 - [33323]
  • Ukrasi stakla / Stakla i ispune 24. Jul 2009. : 3:03 - [41717]
    Pokušaćemo pojasniti neke najčešće korišćene tehnike ukrasa stakla. Ukrasi se mogu postaviti u bilo koji građevinski elemenat koji ima u sebi staklo kao ispunu.
Detalji strane

Ulazna vrata - [7. Oktobar 2009.]
Panel vrata – dekorativni al paneli - [7. Oktobar 2009.]
Aluminijum drvo - [7. Oktobar 2009.]
Klizni sistemi - [7. Oktobar 2009.]
Harmonika vrata - [7. Oktobar 2009.]